Με πανί - πολυκαρμπονικό

Με καφασωτό

Με καλάμι -bamboo

Με πανί - πολυκαρμπονικό