Το 2001 για να καλύψουμε τον αυξημένο όγκο εργασιών μας, μεταφερθήκαμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, αποτελούμενες από γραφεία, εργοστάσιο παραγωγής, στεγασμένες αποθήκες και υπαίθριες αποθήκες.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου μας ανανεώνεται συνεχώς  και αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα των πιο αξιόπιστων εταιριών.
(WEIΝΙNG - SCM - PAOLETI - WEBER - PAOLΟNI - ACM - ORMA - MASTERWOOD STETON - WAGNER - OEST - TERMOLEGNO)

Τμήμα Παραγωγής