Με κεραμίδι

Στέγη στο Cavo Spada Luxury Resort και Spa στα Χανιά         

Με κεραμίδι

Με καναδέζικο - ασφαλτόπανο

Με μεταλλική επικάλυψη

Πράσινες στέγες