Με κεραμίδι

Με καναδέζικο - ασφαλτόπανο

Με μεταλλική επικάλυψη

Πράσινες στέγες